Η πηγή Γραμματικού. Ένας τόπος χαλάρωσης και ηρεμίας.Η πηγή Γραμματικού. Ένας τόπος χαλάρωσης και ηρεμίας.Η πηγή Γραμματικού βρίσκεται σε τοποθεσία κοντά στο δημοτικό σχολείο του χωριού, κάτω από τον κεντρικό δρόμο. Αναπλάστηκε με πρωτοβουλία και ευθύνη του πολιτιστικού συλλόγου και αποτελεί πια τόπο χαλάρωσης και ηρεμίας για τους κατοίκους του χωριού και τους επισκέπτες.