Στις 14 Αυγούστου 2010 και ώρα 11.00 - 14.30 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2010-2012.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να λάβουν μέρος στη διαδικασία. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται μέχρι τις 13 Αυγούστου, το βράδυ.

Το Δ.Σ.