Στην ίδια θέση με τη σημερινή κρήνη του χωριού, δίπλα στο υστεροβυζαντινό ναΰδριο του Αη-Γιάννη του Ριγανά, υπήρχε αρχαία κρήνη μνημειακών διαστάσεων, της οποίας τα αρχιτεκτονικά λείψανα έχουν ενσωματωθεί στις νεότερες κατασκευές. Περιελάμβανε ευμεγέθες προστώο, διαστάσεων 6x12 μ. περίπου, από το οποίο σώζεται τμήμα του στυλοβάτη και μεγάλο μέρος του υποστρώματος της πλακόστρωσης από επιμελημένα αρμολογημένες πωροπλίνθους. Το σύγχρονο ανάλλημα της συλλεκτήριας δεξαμενής εδράζεται επί του αρχαίου ισόδομου, ενώ στη θέση της αρχαίας δεξαμενής έχει κατασκευαστεί νεότερη από σκυρόδεμα στη δεκαετία του 1950. Το νερό διοχετεύεται στη δεξαμενή μέσω αρχαίας λιθόκτιστης σήραγγας (πλ. 0.30 μ., ύψ. 1,70 μ.), η οποία φέρει στο δάπεδό της λαξευμένη αύλακα. Σώζεται σε μήκος 30 μ. περίπου με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ από το μήκος των 20 μ. ξεκινάει δεύτερος κλάδος της σήραγγας με βόρεια κατεύθυνση.

[πηγή: "Η Αρχαία Μεσσήνη", Πέτρος Γ. Θέμελης, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού]