Η πλατεία είναι πετρόχτιστη σε όλη την έκτασή της.Η πλατεία είναι πετρόχτιστη σε όλη την έκτασή της.Η πλατεία του χωριού βρίσκεται στο κέντρο, είναι πετρόχτιστη σε όλην την έκτασή της και προσφάτως δενδροφυτεύτηκε. Στην πλατεία λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις του χωριού. Στην πλατεία μας προστέθηκε πρόσφατα, με έξοδα του συλλόγου, καλαίσθητο ηρώο στο Ν.Δ. τμήμα της. Πανηγύρι στην πλατεία.Πανηγύρι στην πλατεία.