Το Ανδρομονάστηρο είναι κτίσμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ανδρόνικου.Το Ανδρομονάστηρο είναι κτίσμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ανδρόνικου.Κοντά στο χωριό Πετράλωνα, 5χμ από την Αρχαία Μεσσήνη βρίσκεται το Ανδρομονάστηρο. Πρόκειται για παλαιότατη μονή (13ος αι.) πιθανότατα κτίσμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ανδρόνικου (για αυτό και Ανδρο-μονάστηρο) Παλαιολόγου και του εξ Ανδρούσης καταγόμενου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Αθανασίου. Εξαιρετικό μνημείο σε μια απείρου κάλλους τοποθεσία.Βρίσκεται σε μια απείρου κάλλους τοποθεσία.Βρίσκεται σε μια απείρου κάλλους τοποθεσία.

Σώζεται το καθολικό, τα κελιά και ψηλός αμυντικός πύργος σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι παλιό μετόχι της μονής Σινά και σήμερα της Μονής Βουλκάνου.

Κάτω από το Άγιο βήμα αναβλύζει νερό που χύνεται στον παρακείμενο ποταμό.

Σώζεται ψηλός αμυντικός πύργος.Σώζεται ψηλός αμυντικός πύργος.