Ο Άγιος Δημήτριος είναι η μητρόπολη του χωριούΟ Άγιος Δημήτριος είναι η μητρόπολη του χωριούΟ Άγιος Δημήτριος (πολιούχος του χωριού) χτισμένη το έτος 1870, ο Άη-Γιάννης (παρεκκλήσιον), είναι βυζαντινής εποχής πιθανώτατα χτισμένη επί των βάθρων του ναού της Αρτέμιδος και Αγιονικόλας (νεκροταφείο του χωριού), χτισμένη τον 12 μ.Χ. αιώνα επί των βάθρων του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα. Ο Αη-Γιάννης είναι βυζαντινής εποχής.Ο Αη-Γιάννης είναι βυζαντινής εποχής.